Privacyverklaring

Privacyverklaring

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding
Local Legal B.V. werft, selecteert, begeleidt en adviseert als intermediair voor (juridisch) ondersteunend personeel. In deze privacyverklaring zal duidelijk worden welke persoonsgevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij deze verwerken.
Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van eventuele derde partijen of andere websites die aan ons zijn gelinkt en houden wij ons aan de bepalingen die zijn opgenomen in de AVG.

Procedure
Na kenbaar te hebben gemaakt dat je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging (via onze website, telefonisch of ander (social) media kanaal) zullen wij je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zullen wij dieper ingaan op je curriculum en persoonlijkheid. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen wij de juiste match maken tussen werkzoekende(n) en opdrachtgever(s) en een profiel samenstellen. De informatie, het profiel met foto en CV, zal enkel gedeeld worden met opdrachtgevers welke van te voren zijn besproken met jou.

Persoonsgegevens
De gegevens die wij verwerken zijn:
• NAW-gegevens:
Voornaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, pasfoto, e-mailadres, telefoonnummer , informatie over opleidingen;
• NAW-gegevens wanneer wij je bemiddelen bij een van onze opdrachtgevers:
BSN nummer, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs/paspoort, burgerlijke staat, nationaliteit en bankrekeningnummer.
• Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
• Voorstelblad: Het verhaal naast je CV, een korte indruk, foto en uitleg over de stappen tijdens je dienstverbanden.
• Correspondentie met betrekking tot (lopende) procedures;
• Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Bovenstaande gegevens maken het voor ons mogelijk werknemers aan werkgevers te koppelen, voor een passend aanbod te zorgen en hulp te bieden waar nodig.

Wij vragen aan jou om voor één jaar toestemming te geven, voor het verwerken en opslaan van je gegevens. Na een jaar kunnen wij nogmaals toestemming vragen om de termijn te verlengen met één jaar extra, totdat er geen toestemming wordt gegeven. In dit geval zal je dossier worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven en nodig zijn voor de bedrijfsdoeleinden.

Samenwerking
Local Legal B.V. werkt samen met een aantal derde partijen. Zo hebben wij een verwerkingsovereenkomst met Webstate B.V. (serverbeheer), Go!Interactive B.V. (CRM Systeem) en One Payroll B.V. (verloning uitzendkrachten). Alle drie de partijen houden zich aan de bepalingen die zijn opgenomen in de AVG. Gegevens die wij verwerken worden niet met andere partijen gedeeld, buiten de eerder bovenstaand genoemde partijen. Al onze werknemers zijn middels een geheimhhoudingsverklaring verplicht om discreet om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Vernieuwing en aanpassingen
Vernieuwing en aanpassingen van de wetgeving, bedrijfsvoering of website kunnen leiden tot het wijzigen van deze privacyverklaring.

Klachten, inzien en verwijdering
Volgens de wet heb je ten alle tijden het recht om je eigen dossier in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiervoor kunnen worden gemaild naar mijngegevens@local-legal.nl. Ingediende verzoeken zullen binnen 5 dagen worden verwerkt in ons systeem en worden bevestigd in een reply.

Aansprakelijkheid
Wij kunnen de veiligheid van online gegevens niet volledig garanderen. Wel doen wij ons uiterste best om de gegevens te beveiligen volgens de normen die worden bepaald in de AVG.

Google Analytics
Wij slaan via onze website informatie op, op uw PC om het gebruik van de website te kunnen verbeteren. Met het statistiekprogramma Google Analytics kunnen wij onder andere bekijken hoeveel onze website wordt bezocht, waar deze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s er worden gelezen. Deze informatie gebruiken wij om het bezoek- en klikgedrag op de website in kaart te brengen.

Met deze informatie kunnen wij onze website verder optimaliseren. We zien hierbij geen persoonsgegevens, deze worden geanonimiseerd. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van ons geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Feedback
Voor overige vragen en feeback kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: amsterdam@local-legal.nl of te bellen naar 020-6461327.

Wilt u meer weten over Local Legal en de mogelijkheden?

Neem dan direct contact met ons op!